Taal is een gereedschap.
Een gereedschap om naar de diepte te gaan.
De diepte is in de stilte, het zwijgen:
een fundament van de wereld,
een plaats waar men thuis is.

 

Hebreeuws is een heilige taal en de Hebreeuwse letters zijn meer dan een communicatiemiddel. Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters en 5 sluitletters. Het wordt van rechts naar links geschreven.
De betekenis van de Hebreeuwse letters hebben hun wortels in de Joodse mystiek. Door overlevering en via mystici is er veel kennis en wijsheid over de letters verkregen. Wat me zo boeit en fascineert in/aan de letters is dat er in hun betekenis en volgorde orde, heelheid en vreugde is. Er wordt gezegd dat de Hebreeuwse letters de bouwstenen van de schepping zijn en universele wijsheden bevatten die de basis van de schepping onthullen.
Elke letter heeft een klank, getalswaarde en een betekenis,  Het alfabet begint met de Alef en eindigt met de Taw. De Alef, de eenheid, het Licht, het oneindige niets, het goddelijke waarin en waaruit alles kan ontstaan. De Taw, de markering van de cyclus van alle dingen, elk einde is een nieuw begin. De Letters van het alfabet zijn universele oer symbolen van goddelijke creatieve energie.
Bij het vormgeven van het hele alfabet hebben hun mystieke betekenis en universele oersymbolen me ge´nspireerd. De versieringen om de letters heen willen iets tonen van de inhoudelijke betekenis van de letter. Zo is bijvoorbeeld de letter Ajin, het oog van zicht en inzicht. Het oog staat voor zien, kijken naar wat mooi is. Maar ook het kunnen zien met innerlijke ogen, soms in het donker, naar dat wat lelijk is en moeilijk.
De letters zijn gemaakt met pen en inkt, ingekleurd met goudpoeder en kleurpotlood. De originele tekeningen zijn ongeveer 6x6 cm.