Letters van Licht
Letters van Licht, over de verborgen betekenis van de Hebreeuwse Letters is uitgegeven bij uitgeverij Amphora Books te Amsterdam.
Verkrijgbaar à 17,50 euro via deze website, het Joods Historisch Museum, en bij de boekhandel.
ISBN-10: 90-6446-044-2 / ISBN-13: 978-90-6446-044-9

INSPIRERENDE LETTERS

“Monique van der Feer schreef een boek over de kracht en betekenis van het Hebreeuwse alfabet: ‘Letters van licht’.

Als beeldend kunstenares is zij gefascineerd door kleur en schrift. Geïnspireerd door de Joodse mystiek brengt zij de zeggingskracht van de Hebreeuwse letters aan het licht door op zoek te gaan naar het ontstaan, de vorm, en vooral naar de betekenis van deze tekens.

Geschiedenis, verhalen en wetenswaardigheden worden in het inleidende gedeelte van het boek afgewisseld met afbeeldingen die de ontwikkeling van het alfabet helder en kunstzinnig illustreren.

De kern van het boek wordt gevormd door hoofdstukjes met voor iedere letter een meerkleuren-monogram, een verwijzing naar beeldschrift, betekenis en getalswaarde en een beschrijving van de betekenis. De beschrijvingen vormen inspirerende teksten die prikkelen tot nadenken of bezinnen. Verwijzingen naar betekenisvolle woorden, teksten en verhalen uit de Joodse traditie maken verbondenheid mogelijk tussen letter, lezer en het wezen van de dingen. Het wordt duidelijk waarom de letters waarde krijgen als bouwstenen van de schepping, en als uiting van goddelijke creatieve energie.

Het is geen boek om in een adem uit te lezen. Wel om elke dag een nieuwe letter te laten spreken en je te laten raken door de kracht en het licht die de letters en hun betekenis uitstralen. Het wordt duidelijk dat dit boek nog maar een fractie vertelt van  wat de letters te zeggen hebben.

Redenen genoeg om nieuwsgierig te worden naar de andere vormen die deze letters hun zeggingskracht geven: tekenen, dansen en mediteren.


 Workshop Otiyot Chayyot: op aanvraag (meer info hier).

 Artikel in Spreekbuis uit 2008, blad voor omroepmedewerkers.